Cos 150 Senilai Dengan

Cos 150 derajat senilai dengan – Cos 30 = ?f= %5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Csqrt%7B3%7D%7D.

Pembahasan

Perbandingan sudut dalam trigonometri.

Dalam trigonometri, besar sudut α dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

Kuadran I : 0° < α < 90° (0 < α < π/2)

Sin (90° – α) = cos α

Cos (90° – α) = sin α

Tan (90° – α) = cotan α

Cotan (90° – α) = tan α

Secan (90° – α) = sec α

Cosec (90° – α) = cosec α

 

Kuadran II : 90° < α < 180° (π/2 < α < π)

Sin (180° – α) = sin α

Cos (180° – α) = -cos α

Tan (180° – α) = -tan α

Cotan (180° – α) = -cotan α

Secan (180° – α) = secan α

Cosec (180° – α) = -cosec α

 

Kuadran III : 180° < α < 270° (π < α < 3π/2)

Sin (270° – α) = -cos α

Cos (270° – α) = -sin α

Tan (270° – α) = cotan α

Cotan (270° – α) = tan α

Secan (270° – α) = -sec α

Cosec (270° – α) = -cosec α

 

Kuadran IV : 270° < α < 360° (3π/2 < α < 2π)

Sin (360° – α) = sin (-α) = -sin α

Cos (360° – α) = cos (-α) = cos α

Tan (360° – α) = tan (-α) = -tan α

Cotan (360° – α) = cotan (-α) = -cotan α

Secan (360° – α) = secan (-α) = -secan α

Cosec (360° – α)= sec (-α) = sec α

 

Penyelesaian Soal

Cos 150 berada di kuadran 2

Cos 150 = Cos (180 – 30)

= – cos 30

?f= %5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Csqrt%7B3%7D%7D.

 

Bagikan:

Tinggalkan komentar