Kenali Apa Itu OJK!

OJK merupakan singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasti kalian kerap mendengar sebutan OJK kala lagi terletak di bank ataupun lagi mengurus terpaut keuangan.

Hendak namun, terkadang kita mengenali OJK cuma sebutan semata saja, tanpa mengenali apa sesungguhnya OJK itu serta tugasnya apa saja.

Kenali Apa Itu OJK!
Kenali Apa Itu OJK!

Nah, menanggapi perihal tersebut, berikut Glints hendak menarangkan secara perinci menimpa penafsiran OJK dan tugas- tugasnya apa saja di Indonesia.

Apa Itu OJK?

Secara universal, OJK merupakan lembaga negeri yang berperan menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap segala aktivitas di dalam zona jasa keuangan.

Zona keuangan yang diawasi juga bermacam- macam, mulai dari perbankan serta pasar modal.

Tidak hanya itu, pula terdapat zona jasa keuangan nonbank semacam asuransi, dana pensiun, serta lembaga jasa keuangan yang lain.

Tujuan dibentuknya OJK merupakan supaya segala aktivitas di dalam zona jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, serta sanggup melindungi kepentingan konsumen ataupun warga.

Umumnya, lembaga jasa keuangan yang telah dinaungi oleh OJK ini mempunyai kredibilitas yang besar.

Dengan demikian, hingga kalian tidak butuh takut bila berangkat ke lembaga jasa keuangan tertentu yang telah dinaungi OJK.

Tugas- Tugas OJK

Pada awal mulanya, tugas pengawasan industri keuangan nonbank serta pasar modal diamanahkan kepada Departemen Keuangan( Kemenkeu) serta Bapepam- LK.

Bapepam- LK sendiri ialah singkatan dari Tubuh Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan.

Tetapi, pada bertepatan pada 31 Desember 2012 tugas tersebut formal dialihkan kepada OJK. Pengawasan di zona perbankan pula sama, tugas tersebut bergeser ke OJK pada tahun 2013.

Dengan demikian, tugas OJK merupakan mengawasi serta mengendalikan industri perbankan, nonbank dan pasar modal. Berikut tugas- tugas OJK secara rinci terpaut ketiga industri di atas:

1. Zona perbankan

Di zona perbankan, OJK memiliki sebagian tugas bagaikan berikut:

menyusun syarat serta sistem pengawasan bank

melaksanakan penegakan hukum lewat peraturan yang terdapat dalam bidang perbankan

bertugas buat melaksanakan pembinaan, pengecekan, serta pengawasan bank

melaksanakan pengaturan industri perbankan ataupun bank

meningkatkan pengawasan perbankan

Baca Pula: Kuliah Perbankan? Tahu Apa Saja Kesempatan Kerjanya

2. Zona industri keuangan non- bank( IKNB)

Kemudian di zona IKNB, OJK mempunyai tugas- tugas semacam ini:

melakukan kebijakan IKNB cocok syarat perundang- undangannya

membagikan penilaian serta serta teknis pada bidang IKNB

melaksanakan formulasi norma, standar, prosedur, serta kriteria di zona IKNB

menyusun peraturan pada bidang IKNB

melakukan protokol manajemen pada krisis IKNB

3. Zona pasar modal

Sedangkan itu di zona pasar modal, OJK mempunyai tugas bagaikan berikut:

melakukan protokol manajemen dalam krisis pasar modal

merumuskan prinsip- prinsip dalam pengelolaan investasi, lembaga dampak, transaksi, serta tata kelola emiten ataupun industri publik

menganalisis pengawasan serta pengembangan pasar modal

menetapkan syarat akuntansi zona pasar modal

melaksanakan pengawasan ataupun pembinaan pada pihak yang telah mendapatkan persetujuan, izin usaha, serta registrasi OJK

Asas- Asas OJK

OJK merupakan lembaga keuangan dengan asas- asas yang besar di dalamnya. Kala melaksanakan tugas- tugas dan wewenangnya, OJK mempunyai landasan asas- asas bagaikan berikut:

1. Asas independensi

Asas ini memperlihatkan kalau tidak terdapat campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK. Keputusan OJK diambil secara independen dengan senantiasa cocok peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2. Asas kepastian hukum

Di dasar negeri hukum, OJK jelas mengutamakan landasan perundang- undangan serta keadilan dalam tiap dalam tiap kebijakan penyelenggaraannya.

3. Asas kepentingan umum

OJK senantiasa membela serta melindungi kepentingan konsumen serta warga dan memajukan kesejahteraan universal.

4. Asas keterbukaan

OJK membuka diri terhadap hak warga buat mendapatkan data yang benar, jujur serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK.

Dalam artian, tidak terdapat yang ditutupi dari OJK kepada warga universal. Tetapi, OJK senantiasa mencermati proteksi atas hak asasi individu serta kalangan, dan rahasia negeri.

5. Asas profesionalitas

Telah tidak diragukan lagi, OJK pasti handal dalam segi apapun.

OJK mengutamakan kemampuan dalam penerapan tugas serta wewenang dengan senantiasa berlandaskan pada kode etik serta syarat peraturan perundang- undangan.

6. Asas integritas

OJK merupakan lembaga dengan integritas yang besar, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai- nilai moral dalam tiap aksi serta keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Asas akuntabilitas

Asas yang memastikan kalau tiap aktivitas serta hasil akhir dari tiap aktivitas penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan kata lain, OJK merupakan lembaga yang senantiasa transparan terhadap aktivitas yang dicoba.

Ikatan Kelembagaan OJK

Bagaikan lembaga negeri, OJK mempunyai keterkaitan dengan BI( Bank Indonesia) serta LPS( Lembaga Penjamin Simpanan) dalam menyinergikan lembaga keuangan di Indonesia.

1. Ikatan OJK dengan BI

OJK serta BI silih bersinergi satu sama lain dan silih berkoordinasi dalam mengawasi serta mengendalikan perbankan.

Berikut sinergitas antara OJK serta BI:

OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.

Terdapatnya integrasi antara OJK serta BI dalam perihal ubah mengubah data perbankan.

BI dalam keadaan tertentu hendak melaksanakan pengecekan spesial terhadap bank sehabis berkoordinasi dengan OJK. Begitu pula kebalikannya.

2. Ikatan OJK dengan LPS

Ikatan antara OJK dengan LPS pula silih terikat satu sama lain. OJK menginformasikan kepada LPS menimpa bank bermasalah yang lagi dalam upaya penyehatan.

Sedangkan itu, LPS bisa melaksanakan pengecekan terhadap bank yang terpaut dengan guna, tugas, serta wewenangnya dan berkoordinasi terlebih dulu dengan OJK.

Itu ia bermacam uraian menimpa OJK. Pada biasanya, OJK merupakan lembaga negeri yang bertujuan buat mengawasi serta mengendalikan jalannya zona keuangan di Indonesia.

Nah, tidak hanya data semacam di atas, kalian pula dapat memperoleh data lain di Glints. Mau memperoleh data terkini serta terpercaya seputar karier serta industri yang diminati? Ayo catatan free saat ini pula!

Bagikan:

Tinggalkan komentar