Kitab suci umat buddha adalah tripitaka. kitab suci yang berisi penjelasan dan kupasan mengenai soal keagamaan adalah

Kitab suci dalam agama buddha yang berisi penjelasan dan kupasan mengenai soal keagamaan adalah

a. vinaya pitaka
b. sutta pitaka
c. abhidarma pitaka
d. upansihad
e. weda

Jawaban: C. Abhidarma pitaka

Soal Lainya:

Ulasan:

Dikutip dari Ensiklopedi, kitab suci umat buddha ialah tripitaka. kitab suci yang berisi keterangan dan kupasan berkenaan masalah keagamaan ialah Abhidarma pitaka.

Sutta Pitaka ialah kitab ke-2 dalam tripitaka. Kitab pertama kali dalam tripitaka ialah kitab Vinaya Pitaka, kitab ke-2 ialah Sutta Pitaka, dan kitab ke-3 ialah Abhidhamma Pitaka.

Vinaya Pitaka

Kitab Vinaya Pitaka jadi kitab pertama kali yang berisi ketentuan ke beberapa pendeta Budha lelaki atau Biksu dan wanita yaitu biksuni.

Sutta Pitaka

Kitab Sutta Pitaka jadi kitab ke-2 yang berisi ketentuan mengenai beberapa soal keagamaan, dan diskusi siswa ke Buddha Gautama.

Abhidhamma Pitaka

Kitab Abhidhamma Pitaka jadi kitab ke-3 yang berisi mengenai jabaran filsafat , metafisika, dan pengetahuan jiwa atau psikologi Pada Buddha Dhamma.

Analitis

Adapun Upanishad ialah salah. Karena Upanishad sebagai sisi dari weda yang disebut kitab suci agama Hindu. Isi pada Upanisad ialah rincian dan dan ide filsafat, teologi dan pertimbangan yang diinspirasi oleh Kitab Veda.

Adapun Weda ialah salah. Ini karena weda sebagai kitab suci agama Hindu.

Dari keterangan dan ulasan dan opsi di atas, saya dapat mengaitkan jika jawaban yang paling betul ialah C. Abhidarma pitaka.

Bila anda masih mempunyai pertanyaan lain atau ingin bertanya suatu hal dapat tuliskan pada kolom kometar di bawah.

 

Bagikan:

Tinggalkan komentar