Titikane Teks Non Sastra Yaiku

Titikane teks non sastra yaiku..

A. wujud reriptan nganggo basa kang endah lan gampang dimangarteni
B. wujud reriptan nganggo basa kang agung, lungit, lan isine jero
C. wujud reriptan nganggo basa endah, ngemu wirama, wirasa panyurasane gumantung sing maca
D. wujud reriptan kang isine kasunyatane lan kaendahane urip ing ndonya, nuwuhake pamikat
E. wujud reriptan kang isine pasulayane urip ing madyane bebrayan

jawaban yang benar E. wujud reriptan kang isine pasulayane urip ing madyane bebrayan

Titikane Teks Non Sastra

Teks non sastra minangka salah siji wujud komunikasi tulisan kang penting ing urip bebrayan. Teks iki ora ngemot unsur estetika utawa gaya basa kang digunakake ing sastra, nanging luwih menehi penekanan marang penyampaian informasi lan fakta kanthi langsung lan jelas.

Fungsi lan Tujuan

Fungsi utama saka teks non sastra yaiku kanggo nyedhiyakake informasi utawa data kang akurat lan bisa dipercaya. Tujuane yaiku kanggo ngajari, nginformasikake, utawa ngayahi kebutuhan informasi saka pamaca. Contone, teks non sastra bisa dadi pandhuan, laporan riset, artikel berita, lan liya-liyane.

Ciri-ciri Teks Non Sastra

Teks non sastra duwe ciri-ciri khusus kang nggampangake pamaca kanggo ngerti lan ngolah informasi kang disedhiyakake. Ciri-ciri kasebut kalebu:

  • Objektivitas: Teks non sastra kudu menehi informasi kang objektif lan ora dipengaruhi dening opini pribadi.
  • Ketelitian: Informasi kang disedhiyakake kudu teliti lan rinci, ngemot data lan fakta kang bisa diverifikasi.
  • Struktur Organisasi: Teks non sastra biasane duwe struktur kang terorganisir kanthi apik, kayata judhul, sub-judhul, lan poin-poin kang jelas.
  • Bahasa: Panggunaan bahasa kudu jelas lan gampang dingerteni, nggunakake istilah teknis yen perlu, nanging tetep bisa diakses dening pamaca umum.

Pentingnya Teks Non Sastra

Ing jaman informasi saiki, teks non sastra dadi luwih penting amarga bisa nyedhiyakake basis kanggo nggawe keputusan kang informasi lan ngatasi masalah. Uga, teks non sastra bisa dadi sumber kanggo sinau lan ngembangake kawruh ing macem-macem bidang.

Bagikan:

Tinggalkan komentar